ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017

(πιέστε στην σύνδεση για να δείτε το κείμενο)

Οι συλλογικές συμβάσεις αποτελούν η μία συνέχεια της άλλης  για τον λόγο αυτό η σωστότερη μορφή είναι αυτή της κωδικοποίησης. Ωστόσο δεν έχουμε πάντα την κωδικοποίηση οπότε χρειαζόμαστε και τις προηγούμενες μέχρι να αποκτήσουμε την πιο σύγχρονη κωδικοποίηση.

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015 (Παράταση ισχύος Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2014)

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2012 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΕΔ