ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ ΤΕΑΠΕΤΕ

Το ΔΣ του ΕΦΚΑ, στη συνεδρίαση στις 14 Φεβρουαρίου 2019, παίρνει απόφαση για την ΠΛΗΡΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ εφαρμογή του άρθρου 7.1α του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, για τα 29,5 χρόνια! ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ την επί περίπου, μια 20ετία προηγούμενη απαράδεκτη πρακτική απονομής σύνταξης μετά τα 32 χρόνια!…

Είναι το αποτέλεσμα συντονισμένων, συνεχών και επίμονων παρεμβάσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ-Τραπεζών (ΠΣΣ πρ. ΔΕΚΟ-Τραπεζών) και του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ (ΟΣΙΚΑ) στο ΔΣ του ΕΦΚΑ, Δήμου Κουμπούρη, προς όλους τους εμπλεκόμενους, από την ίδρυση του ΕΦΚΑ!

ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ!

Σε σχέση με τα αναδρομικά, η τοποθέτηση του εκπροσώπου των συνταξιούχων στο ΔΣ, σ/φου Δήμου Κουμπούρη, ήταν η εξής:

Δ. Κουμπούρης: «Συμφωνούμε με την εισήγηση της Δ/σης παροχών για την πλήρη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 7.1α του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ για όλους τους ασφαλισμένους και την παροχή συνταξιοδότησης από την ημερομηνία θεμελίωσης.

» Επίσης, συμφωνούμε με την πλήρη εφαρμογή του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ για όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο καταστατικό όπως: αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, εξαγορές κλπ.»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο δρόμος σχεδιάστηκε, ανοίχτηκε, στρώθηκε και δόθηκε στην «κυκλοφορία» από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ-Τραπεζών και την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, χωρίς αγωγές και δικαστήρια!

Κάποιοι, ήλθαν στα «εγκαίνια να κόψουν την κορδέλα» και να φωτογραφηθούν… Είναι αυτοί που όταν στις 4η Σεπτεμβρίου 2017, η διοίκηση του ΕΦΚΑ αποδέχτηκε τα 29,5 χρόνια, έσπασαν τα τηλέφωνα να βρουν τον Κουμπούρη για να μάθουν «τι γίνεται»… Είναι οι ίδιοι που λοιδορούσαν τους συναδέλφους με αναστολή ότι «θα πάρουν σύνταξη στα 55»!…

Υ.Γ.: Καμία παρέμβαση δεν έγινε στο ΔΣ του ΕΦΚΑ… «Σας ευχαριστώ», δεν αποτελεί παρέμβαση…

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Θυμίζουμε το ιστορικό της υπόθεσης και το πώς φτάσαμε εδώ:

Ο ΕΦΚΑ, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2017. Στο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, συμμετέχει ως εκπρόσωπος των συνταξιούχων, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ (ΟΣΙΚΑ), συνάδελφος Δήμος Κουμπούρης.

Από την αρχή, σε συνεργασία ΟΣΙΚΑ – ΠΣΣ πρ. ΔΕΚΟ-Τραπεζών, μπήκε στο σχεδιασμό η επαναφορά της πλήρους εφαρμογής του άρθρου 7.1α του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (πρώην Εμπορικής) για τα 29,5 χρόνια!

Στην εισήγηση του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών προς το ΔΣ του ΕΦΚΑ στη συνεδρίαση της 18ηςΙουλίου 2017, με θέμα: «Αιτήσεις απονομής προσυνταξιοδοτικών παροχών ασφαλισμένων τ.ΤΕΑΠΕΤΕ», γινόταν αναφορά για απόδοση σύνταξης με βάση τα 31,5 χρόνια. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ-Τραπεζών (ΠΣΣ πρ. ΔΕΚΟ-Τραπεζών) ζήτησε την άμεση παρέμβαση του εκπροσώπου των συνταξιούχων στο ΔΣ του ΕΦΚΑ, Δήμου Κουμπούρη, για την πλήρη εφαρμογή του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ σχετικά με τα 29,5 χρόνια.

 • 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017: ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ στο ΔΣ του ΕΦΚΑ από τον εκπρόσωπο των συνταξιούχων, πρόεδρο της ΟΣΙΚΑ, η εφαρμογή του κατ/κού του ΤΕΑΠΕΤΕ ως εξής:

Τοποθέτηση Δήμου Κουμπούρη: «Διαφωνώ με την ερμηνεία της εισήγησης για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στα 31,5 χρόνια. Οι νόμοι 3371 και 4387 αναφέρουν ότι ισχύει το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ που λέει ότι δικαίωμα συνταξιοδότησης έχει ο ασφαλισμένος στα 29,5 χρόνια, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Άρα ο ΕΦΚΑ οφείλει και πρέπει να εφαρμόζει το καταστατικό και να απονέμει προσυνταξιοδοτικές παροχές όπως αναφέρονται στο καταστατικό.

»Με τον αντιασφαλιστικό νόμο 4387, η κυβέρνηση εντάσσει το ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ. Στο ΕΤΑΤ είχε υπαχθεί το ΤΕΑΠΕΤΕ με τους ν. 3371/05 και 3455/06, χωρίς να θιγούν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992. Η κυβέρνηση, με τον νόμο, καταργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, μειώνοντας το ποσοστό αναπλήρωσης από 3,314% για κάθε χρόνο ασφάλισης σε 1,75% και καταργώντας το προσυντξιοδοτικό καθεστώς σχετικά με τον χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 1 του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (30 χρόνια ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας). Όρους και προϋποθέσεις (ποσοστό αναπλήρωσης και χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος), που δεν τόλμησε κανείς έως σήμερα να θίξει, αφού το Ταμείο δεν έχει διαλυθεί και το καταστατικό του αλλάζει με την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και της Τράπεζας. Έτσι απαλλάσσεται, με τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, για άλλη μια φορά η Τράπεζα ALPHA BANK, διάδοχος της Εμπορικής Τράπεζας, φορτώνοντας τα βάρη στην Κοινωνική Ασφάλιση. Σύμφωνα με το καταστατικό και τις συλλογικές συμβάσεις η τράπεζα υποχρεούται στην καταβολή προσυνταξιοδοτικής παροχής στους ασφαλισμένους και τους δικαιοδόχους τους, στο διηνεκές.

»Ζητάμε από το Δ.Σ του ΕΦΚΑ να απευθυνθεί στην κυβέρνηση, ζητώντας την κατάργηση των νόμων και των άρθρων που ανατρέπουν και παραβιάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, γιατί φορτώνουν στο Ταμείο (ΕΦΚΑ) το κόστος της συνταξιοδοτικής παροχής και να υποχρεώσει την Τράπεζα ALPHA BANK ως διάδοχο της Εμπορικής, να αναλάβει της υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ».

 • 4η Σεπτεμβρίου 2017: Στην συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, η διοίκηση του ΕΦΚΑ ήλθε με νέα εισήγηση, με την οποία αποδέχεται η απονομή συντάξεων να γίνεται με βάση το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ και τα 29,5 χρόνια!
 • 11 Οκτωβρίου: Σε παρέμβαση του ΠΣΣ πρ. ΔΕΚΟ-Τραπεζών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διευκρίνισαν ότι: «Όσοι αποχώρησαν με 29,5 χρόνια και δεν τους αποδόθηκε σύνταξη, πρέπει να υποβάλλουν πάλι αίτηση».
 • 26 Οκτωβρίου: Με νέα παρέμβαση του Δ. Κουμπούρη προ ημερησίας διάταξης, το ΔΣ του ΕΦΚΑ αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να φέρει σε επόμενη συνεδρίασή του εισήγηση για ΑΠΟΦΑΣΗ εφαρμογής του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ και τα 29,5 χρόνια.
 • 22 Μαρτίου 2018: Με την ιστορική απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, (με 5-4, μετά από μεγάλη μάχη του εκπροσώπου των συνταξιούχων), απονέμεται σύνταξη σε 7 συναδέλφους που είχαν κάνει αίτηση με 29,5 χρ. Χ.Ο.Η. από το 2014 και είχαν αναστολή συνταξιοδότησης! Με αναδρομική όμως, ισχύ όχι από το 2014 αλλά από τον Ιανουάριο 2018, που έκαναν την νέα αίτηση…

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιούμε απόσπασμα της εισήγησης

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β` ΠΑΡΟΧΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε. ΦΟΥΡΝΑΡΟΥ  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μενάνδρου 41- 43, 104 37 ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210 5237771  FAX:210 5222994EMAIL:d.loipon.paroxon@efka.gov.gr Αθήνα,  30 / 1 / 2019Αριθμ. Πρωτ: 179639/12-2-2019 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση ή μη της παρ. 1 εδ. α και της παρ. 3 εδ. δ  του  άρθρου 7 του Καταστατικού του πρώην ΤΕΑΠΕΤΕ/ ΕΤΑΤ».

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α

Σας αναφέρουμε τα παρακάτω και σας παρακαλούμε να πάρετε σχετική απόφαση

(……………..)

Επειδή  το άρθρο 4 παρ. 16 του καταστατικού  του ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ ορίζει ότι το Δ.Σ είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορθή εφαρμογή του καταστατικού.

Επειδή το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. ε του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ / ΕΤΑΤ ορίζει ότι τις εισφορές υποχρεούται να παρακρατεί η Τράπεζα κάθε μήνα από τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές των ασφαλισμένων και να τις αποδίδει αμέσως στο Ταμείο.

Επειδή το  άρθρο 5 παρ. 6 του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ / ΕΤΑΤ ορίζει ότι το Δ.Σ του Ταμείου έχει την ευθύνη να προβαίνει έγκαιρα σε κάθε νόμιμη  ενέργεια, που επιβάλλεται τόσο για την εμπρόθεσμη είσπραξη όλων των παραπάνω πόρων, όσο και για την εμπρόθεσμη πληρωμή των συντάξεων  και λοιπών παροχών του καταστατικού αυτού στους δικαιούχους.

Επειδή κατά το άρθρο 2 του Αστικού Κώδικα π.δ 456/1984 ( ΦΕΚ 164 Α΄) ορίζεται ότι ο νόμος διατηρεί την ισχύ του, εφόσον άλλος κανών δικαίου δεν τον καταργήσει  ρητώς ή σιωπηρώς.

Έχοντας  υπόψη :

 • Τα οριζόμενα των παρ. 2 & 4  του άρθρου 22 του Συντάγματος.
 • Τα οριζόμενα του άρθρου 680 του ΑΚ.
 • Τα οριζόμενα του άρθρου 7 του ν. 1876/1990 ( ΦΕΚ 27 Α΄).
 • Την αρ. 271/Συν.14/22-3-2018 απόφαση του Δ. Συμβουλίου.
 • Το σκεπτικό της  αρ. Α 12993/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή του Εμμανουήλ Φεργαδιώτη του Γεωργίου κατά απορριπτικής απόφασης του ΕΤΑΤ σε αίτημα συνταξιοδότησης του ανωτέρω  με 30 χρόνια ασφάλιση.[5]
 • Το σκεπτικό της  αρ. 22039/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή του Απόστολου Κομζιά  κατά απορριπτικής απόφασης του ΕΤΑΤ σε αίτημα συνταξιοδότησης του ανωτέρω  με 30 χρόνια ασφάλιση.[6]
 • Το σκεπτικό της  αρ. 935/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας  η οποία εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή: Δευτεροβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων,  Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών  Οργανώσεων και φυσικών προσώπων  κατά του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να ακυρωθεί η υπ’ αρ. Φ 80020/οικ.22103/Δ 15.404/7.9.2016 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.[7]

Κατά τα οριζόμενα του Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 24 του  ν. 3528/2007  ( ΦΕΚ 26 Α΄) που ρητά ορίζει ότι “Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.” 

  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την αναζήτηση καταβολής ή μη των εισφορών, των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Τ χρονικής περιόδου 2006-2013 από τις κατά  τόπο αρμόδιες  υπηρεσίες Κύριου Φορέα ασφάλισης ( ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ), και την απονομή – εκκαθάριση προσυνταξιοδοτικής παροχής στους ως άνω ασφαλισμένους, χωρίς την αναμονή απαντήσεως του Κύριου Φορέα, εφόσον υπόχρεος   καταβολής των εισφορών  είναι το Πιστωτικό Ίδρυμα και όχι ο δικαιούχος της παροχής.

Β) Προϋπόθεση για  την εκκαθάριση αρχικής συνταξιοδοτικής απόφασης του  Κύριου Φορέα Ασφάλισης,  για τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Τ., είναι η παρακράτηση της προσυνταξιοδοτικής παροχής από την  ημερομηνία απονομής κύριας συνταξιοδότησης  έως την ημερομηνία εκκαθάρισης  αυτής.

Γ) Την εφαρμογή των οριζομένων του άρθρου 7 της παρ. 1 εδ α, και της παρ. 3 εδ. δ, του καταστατικού του πρώην ΤΕΑΠΕΤΕ / ΕΤΑΤ , που συνομολογήθηκε με την από 12/12/1984 ΣΣΕ, κατά τα οριζόμενα των άρθρων 2 & 680 του Αστικού κώδικα, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 1876/1990, που ρητά  ορίζει  ότι οι όροι των Συλλογικών Συμβάσεων έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ.

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                               Ο/Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ                              ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[1]            Μετά το 2013 οι καταβολές εμφανίζονται στις κατά τόπους υπηρεσιακές μονάδες του ΙΚΑ.

[2]           Βάσει του καταστατικού του ταμείου του ΤΕΑΠΕΤΕ, η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούται συνταξιοδότηση με  30 έτη  συντάξιμων χρόνων, ανεξαρτήτου ηλικίας.

[3]           Βάσει του καταστατικού του ταμείου του ΤΕΑΠΕΤΕ, η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούται συνταξιοδότηση με  15 έτη συντάξιμων χρόνων από πραγματική εργασία μόνο στην Τράπεζα, εφόσον είναι έγγαμες ή χήρες με ανήλικα παιδιά, καθώς και όταν έχουν ανίκανο σύζυγο με ποσοστό τουλάχιστον 67% σύμφωνα  με απόφαση της Υ.Ε του Ταμείου, ανεξαρτήτου ηλικίας.

[4]           Κατά της ανωτέρω πράξης το πιστωτικό ίδρυμα άσκησε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  το οποίο με την αρ. 461/ 2018   απόφασή του απορρίπτει την προσφυγή.

[5]           Η ως άνω απόφαση “αναπέμπει την υπόθεση στον ΕΦΚΑ για να εξετάσει αν κατά τον ως άνω χρόνο υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση, ο προσφεύγων πληρούσε το σύνολο των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 περ. α του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό “.

[6]               Η ως άνω απόφαση “αναπέμπει την υπόθεση στον ΕΦΚΑ για να εξετάσει αν κατά τον ως άνω χρόνο υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση, ο προσφεύγων πληρούσε το σύνολο των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 περ. a του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό “.

[7]               Στην  ως άνω απόφαση αφενός αναγράφεται δικαίωμα συνταξιοδότησης με τα οριζόμενα του άρθρου 7 της παρ. 1 εδ α , αφετέρου  ορίζεται ότι κάθε κανονιστική πράξη η οποία δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης είναι ανυπόστατη και ακυρωτέα για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.