ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤ.ΟΜΙΛΟΥ (Η/R)
ΥΠΟΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ κ. Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αθήνα 26/05/2017

ΚΟΙΝ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ & ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΟΨΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑΣ κας. Λ.ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ

Κύριε Γεωργίου,

Στις 24 Μαΐου 2017, αντιπροσωπεία του συνδυασμού μας ‘’ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ‘’επισκέφθηκε το κτίριο της ΑΠΟΘΗΚΗΣ στον Ασπρόπυργο.
Οι συνάδελφοι μας που εργάζονται εκεί μας επισήμαναν την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο δρόμο για να πάνε στην εργασία τους, γεγονός που διαπιστώσαμε και οι ίδιοι.
Σε συγκεκριμένο μάλιστα σημείο υπάρχουν νερά που τις μέρες που υπάρχει βροχόπτωση η διέλευση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν  πινακίδες που αναφέρουν «ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ».
Ζητάμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς,  ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των συναδέλφων μας στο χώρο εργασίας τους κάτι το οποίο αποτελεί και δική σας ευθύνη.
Σας ενημερώνουμε επίσης , ότι θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση μέχρι να λυθεί οριστικά το πρόβλημα.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μιχάλης Κονόρτος