4/25-5-2017 Εγκύκλιος της ΓΣΕΕ για τις εργασιακές ρυθμίσεις του Ν. 4472/2017

Με την Εγκύκλιο αυτή επιχειρείται ένας πρώτος νομικός σχολιασμός για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν: • στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (άρθρο 16 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις») • στη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων (άρθρο 17 « ‘Έλεγχος ομαδικών απολύσεων») • στη διεύρυνση των λόγων απόλυσης των εκλεγμένων συνδικαλιστικών εκπροσώπων (άρθρο 18) • στις συνδικαλιστικές άδειες (άρθρο 19) και • στην ενίσχυση της εργοδοτικής προστασίας σε περίπτωση απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων (άρθρο 20).

(Πιέστε στο σύνδεσμο)

Εγκύκλιος ΓΣΕΕ υπ’ αριθμ. 4 25-5-2017