ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ – ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

Σε ότι αφορά τις υπερωρίες και την υπερεργασία δύο εγκύκλιες είναι αναρτημένες και ισχύουν (τυπικά πάντα γιατί ουσιαστικά ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει και πως επωφελείται η Τράπεζα από τις “πρωτοβουλίες” των διευθυντικών της στελεχών)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12-1-2006    (πιέστε στον σύνδεσμο)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15-1-2001     (πιέστε στον σύνδεσμο)

Τα έντυπα που αναφέρονται είναι:

800061

800411

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 800051 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΕΥΡΕΘΕΙ  ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΕΦΑΓΕ Η ΜΑΡΜΑΓΚΑ

Παρ’όλα αυτά αν το βρούμε θα το αναρτήσουμε.. Αν  πάλι από λάθος μας δεν το βρήκαμε… τότε ζητούμε προκαταβολικά συγνώμη στην μαρμάγκα.