ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ – ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

 

Σε αυτή την σελίδα θα έχουμε ότι ισχύει για τις υπερωρίες και την υπερεργασία σε επίπεδο εγκυκλίων τράπεζας και νομοθεσίας.