Το συνδικαλιστικό κίνημα στο χρηματοπιστωτικό τομέα της Μεγάλης Βρετανίας

Στη Μεγάλη Βρετανία οι εργαζόμενοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα από 406.000 που ήταν το 1995 έφτασαν στους  226.000 το 2016 και όπως και σε όλες σχεδόν τις χώρες είναι οργανωμένοι σε ένα κλαδικό συνδικάτο.

Σήμερα είναι οργανωμένοι πάνω από 130.000 στην  Unite, που είναι το μεγαλύτερο συνδικάτο της Μεγάλης Βρετανίας..

H ιστορία του συνδικαλισμού στο χρηματοπιστωτικό τομέα της Μεγάλης Βρετανίας

Το 1918 ιδρύθηκε National Bank Officers’ Guild, το 1919 η Scottish Bankers’ Association και η Εθνική Ένωση των εργαζόμενων στις Ασφαλιστικές εταιρίες και έγιναν μέλη της Βρετανικής Συνομοσπονδίας το TUC to 1940.

Οι εργοδότες τότε δημιούργησαν τις «επιχειρησιακές ενώσεις» σε αντιπαράθεση με τα κλαδικά συνδικάτα.

To 1941 η Barclays ήταν ο πρώτος μεγάλος εργοδότης που αναγνώρισε το συνδικάτο.

Το 1946  ιδρύθηκε το National Union of Bank Employees (NUBE), με τη συγχώνευση της  National Bank Officers’ Guild και της  Scottish Bankers’ Association. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το National Union of Insurance Workers.

Το 1968 έγινε για πρώτη φορά κλαδική διαπραγμάτευση  και το διάστημα  1969/70 καθιερώθηκε οι τράπεζες να είναι κλειστές τα πρωινά του Σαββάτου.

Το 1972 το NUBE  έφθασε τα 100.000 μέλη.

Το διάστημα 1973/75 οι «επιχειρησιακές ενώσεις», η Bank of Scotland Staff Association και η Royal Bank of Scotland Staff Association, συγχωνεύονται με το NUBE.

Το 1976 το  NUBE γίνεται μέλος της διεθνούς συνδικαλιστικής οργάνωσης των «λευκών κολάρων» της  FIET.

Το 1979, μετονομάστηκε σε Banking, Insurance and Finance Union (BIFU) και εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Βρετανία.

Το 1990 το BIFU έχει 170.000 μέλη.

Το 1999, συγχωνεύθηκε με την Natwest Staff Association και την Barclays Group Staff Union για να σχηματίσουν το UNIFI. Μέχρι τη στιγμή της συγχώνευσης του, το BIFU είχε 113.000 μέλη, και ήταν μέλος στο Trades Union Congress (TUC) την βρετανική συνδικαλιστική συνομοσπονδία.

Το 2004, το UNIFI συγχωνεύθηκε με το Amicus. Το Amicus ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο συνδικάτο της Μεγάλης Βρετανίας και το μεγαλύτερο στον ιδιωτικό τομέα και ήταν μέλος επίσης του Trades Union Congress, του Irish Congress of Trade Unions και του Scottish Trades Union Congress. Στο Amicus  οργανώνονται οι εργαζόμενοι σε σχεδόν κάθε βιομηχανία, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Στο συνέδριο του TUC το 2005, αναφέρθηκε ότι  είχε 1.200.000 μέλη εκ των οποίων 266.986 ήταν γυναίκες και 933.014 άντρες. Ήταν μέλος του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας και της Ιρλανδίας και επηρέαζε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο περίπου 120 βουλευτές.

Τον Μάιο του 2007 ενώθηκε με το Transport and General Workers’ Union TGWU και δημιούργησαν την Unite, που είναι το μεγαλύτερο συνδικάτο της Βρετανίας και έχουν 1.400.000 μέλη.